Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 60 nauczycieli placówek oświatowych województwa łódzkiego (kobiet i mężczyzn) różnych specjalności, o zróżnicowanym stażu zawodowym nie mniejszym niż 2 lata, posiadających wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne. Grupa docelowa projektu została ustalona w oparciu o badania pilotażowe przeprowadzone wśród kadry pedagogicznej szkół województwa łódzkiego w marcu 2009 r.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest dostosowanie kwalifikacji i kierunku kształcenia 60 nauczycieli z woj.łódzkiego w okresie IX 2011 do III 2013, w zmieniających się uwarunkowaniach demograficznych w systemie oświaty. Cel przyczyni się do wzrostu kwalifikacji nauczycieli oraz dostosowania ich do wymogów na rynku pracy poprzez uzyskanie uprawnień do pracy w bibliotece szkolnej, bibliotekach publicznych i naukowych.

Realizacja celów PO KL

Projekt przyczynia się do realizacji celów strategicznych PO KL: upowszechnienia edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu usług edukacyjnych i ich silniejszemu powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy oraz wzrostu spójności terytorialnej. Nawiązuje też do celów IX Priorytetu - rozwoju kadry pedagogicznej systemu oświaty poprzez dostosowanie kwalifikacji nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty. .

AktualnościSzanowni Państwo! [data publikacji: 01.03.2013]

Szanowni Państwo! Spotkanie podsumowujące projekt "Studia podyplomowe dla nauczycieli..." finansowany z EFS odbędzie się 23 marca o godzinie 12.00 w sali 27, a nie - jak podano dotychczas - 9 marca. Serdecznie zapraszamy Beneficjentów Ostatecznych 23 marca i przepraszamy za zaistaniałe nieporozumienie.

Dokumenty dla Beneficjentów Ostatecznych związane z praktykami [data publikacji: 18.10.2012]


KARTA HOSPITACJI
Sprawozdanie z warsztatów bibliotecznych – biblioteka publiczna
Sprawozdanie z warsztatów bibliotecznych – biblioteka szkolna

Plan zajęć w semestrze zimowym 2012/2013[data publikacji: 25.09.2012]


Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu – informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz posługiwania się nowymi technologiami ICT i językiem obcym (semestr letni)

Rozstrzygnięcia ofertowe [data publikacji: 19.06.2012]


Rozstrzygnięcie zapytania o szkolenie z zakresu równych szans

Zapytania ofertowe [data publikacji: 26.05.2012]


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn

Formularze oświadczeń o wkładzie własnym [data publikacji: 26.05.2012]


Oświadczenie za majW maju studia odbyły się w wymiarze 28 godzin
Oświadczenie za kwiecieńW kwietniu studia odbyły się w wymiarze 30 godzin


Formularze oświadczeń o wkładzie własnym [data publikacji: 27.03.2012]


Oświadczenie za marzecW marcu studia odbyły się w wymiarze 32 godzin


Formularze oświadczeń o wkładzie własnym [data publikacji: 10.03.2012]


Oświadczenie za listopad
Oświadczenie za grudzień
Oświadczenie za styczeń
Oświadczenie za luty


Plan zajęć w semestrze letnim [data publikacji: 14.02.2012]


Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu – informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz posługiwania się nowymi technologiami ICT i językiem obcym (semestr letni)

Zapytania ofertowe [data publikacji: 16.01.2012]


Rozstrzygnięcie dot. wynajęcia platformy e-learningowej

Informacja [data publikacji: 15.01.2012]


Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drugiego przedmiotu – informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz posługiwania się nowymi technologiami ICT i językiem obcym (semestr zimowy)

Zapytania ofertowe [data publikacji: 05.01.2012]


Zapytanie o wynajęcie platformy e-learningowej

Aktualna wersja planu zajęć (semestr zimowy) [data publikacji: 20.12.2011]Informujemy, że z dniem 20 grudnia 2011 r. zakończyliśmy rekrutację uzupełniającą do projektu .

Zapytania ofertowe [data publikacji: 20.12.2011]


Zapytanie o przeprowadzenie zajęć
Zapytanie o stworzenie strony WWW
Zapytanie o administrację WWW
Zapytanie o ewaluację
Zapytanie o przygotowanie portfolio
Rozstrzygniecie o prowadzenie zajęć
Rozstrzygnięcie na stronę WWW
Rozstrzygnięcie na zakup szafy metalowej
Rozstrzygnięcie na administrację
Rozstrzygnięcie na ewaluację
Rozstrzygnięcie na przygotowanie portfolio
Zapytanie na wydruk plakatów
Rozstrzygnięcie ws. wydruku plakatów
Rozstrzygnięcie na zakup podręczników językowychKontakt

Katedra Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Matejki 34a, 90-237 Łódź
Tel. / Fax. +48 42 635 53 86
E-mail: kbin@uni.lodz.pl


Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates | Seodesign.us.